Historiaa

Historiaa

Haapamäen Seudun Reserviläiset ry:n perustava kokous pidettiin 8.5.1962 Haapamäen Suojalla. Kokouksessa puheenjohtajana toimi Kapteeni Kalle Ritokangas ja sihteerinä Alikersantti Esko Rydenfelt.

Seuraavassa pöytäkirja kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja tehty kokouksesta, joka pidettiin Haapamäen Suojalla 8.5.62 klo 19 tarkoituksella tutkia mahdollisuuksia oman Reservinaliupseeriyhdistyksen perustamisesta. Saapuvilla olivat seuraavat aliupseerit:Toivo Kaijanranta, Kosti Järventausta, Matti Vainio, Martti Parviainen, Paavo Makkonen, Esko Kolari, Tauno Hietanen ja Esko Rydenfelt. Puhetta johti Kapt. Kalle Ritokangas ja sihteerinä toimi alik.Esko Rydenfelt. Lisäksi oli kokouksessa everstiluutnantti Helasterä ja ylik. Salonen piiristä.

1§ Kokous oli koollekutsuttu Suur-Keuruun Sanomien ilmoituspalstalla.

2§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin vänr. Matti Hankonen ja Ylik. Toivo Kaijanranta.

3§ Ylik. Toivo kaijanranta toi julki ne vaikeudet, jotka on menneinä vuosina esiintynyt kuuluessamme 17 km päässä olevaan Keuruun Seudun Reservialiupseeri yhdistykseen. Yleensä huonot kulkuyhteydet ovat olleet esteenä tiiviille toiminnalle. Kaijanranta esitti, että Haapamäelle perustettaisiin oma kerho. Matti Vainio kannatti Kaijanrannan esitystä. Esko Kolari esitti eroavan mielipiteensä, peläten toiminnan kärsivän kerhojen pienetessä. Rydenfelt kannatti kovasti kerhon perustamista nimenomaan Vss-tehtäviä silmällä pitäen. Aliupseereista on helppo kouluttaa tarvittavaa Vss-henkilöstöä. Kolarin esitystä ei kukaan ollut kannattanut, siksi päätetiin perustaa reservialiupseeriyhdistys.

4§ Luettiin ehdotus yhdistyksen säännöiksi, jotka hyväksyttiin.

5§ Nimeksi päätettiin laittaa Haapamäen Seudun Reservin Aliupseerit kotipaikka Haapamäki. Toiminta-alue on Keuruun kunnan Haapamäenkylä ja Pihlajaveden kunnan alue.

6§ Johtokunnan kokoonpanoksi päätettiin puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Kokous on päätösvaltainen kun puh.joht. ja 3 jäsentä on paikalla

7§ Johtokunnan kokouksista ilmoitetaan 2 päivää ennen ja ilmoitus suoritetaan kirjeitse ja paikallisessa lehdessä.Vuosikokous kutsu annetaan 7 päivää ennen ja muut 5 päivää ennen kokousta.

8§ Johtokunnan va.puheenjohtajaksi valittiin ylik. Toivo Kaijanranta. Jäseniksi:Kers,Erkki Lausamo, Alik. Martti Parviainen, Alik. Martti Korhonen, Kers. Paavo Lahtinen, Ylik. Kosti Järventausta, Alik. Esko Rydenfelt.

9§ Eri jaostot ja toimintamuodot valitsee johtokunta.

10§ Ylikers. Salonen toi onnittelunsa uudelle järjestyksessään 21:lle kerholle.

11§ Toiminnanjohtaja Helasterä esitti liittymisestä Reservin Aliupseerit ry:n. Tähän päätettiin liittyä.

12§ Puheenjohtaja ylik. Kaijanranta esitti kiitoksensa luottamuksesta ja kokouksen puh.joht. Kapt Ritokangas lausui loppusanat. Kokous ohjelmaan kuului myös fimiesitykset ja kahvitarjoilu.

Pöytäkirjan alla Puhjoht. ja siht. allekirjoitukset sekä pöytäkirjan tarkastajien lausunto.

Perustamisvuonna jäsenmäärä oli 28. Vuosien varrella jäsenmäärä on kasvanut vaihtelevasti ja tänä päivänä se on 99.

Puheenjohtajia

Toivo Kaijanranta (1962-64)

Erkki Lausamo (1965)

Paavo Lahtinen (1966)

Osmo Jyväsjärvi (1967-68)

Raimo Hietanen (1969-70)

Hannu Palva-aho (1971-76)

Seppo Nieminen (1977-80)

Seuraava merkntä puheenjohtajasta löytyy vuodelta 1994

Matti Jokinen (1994-2000)

Juhani Pessinen (2001-2010)

Teuvo Honkamäki (2011-2014)

Ahti Ylimmäinen (2015)

Jarkko Jokinen (2016)

Search